Inneministère // D’Lëtzebuerger Regierung

Kompetenzberäich

De Kompetenzberäich vum Inneministère ass am "Arrêté grand-ducal du 1er juillet 2023 portant approbation du règlement interne du Gouvernement" festgehalen.

D’Haaptmissioune vum Ministère betreffen déi kommunal Ugeleeënheeten, d'Gemengefinanzen, d'Kommunalplanung an d’städtesch Entwécklung, d'Kontroll vun der Gemengecomptabilitéit an d’zivill Sécherheet.

Weiderliesen

Gemengewalen

Politesche Congé vu Gewielten op Gemengenniveau

Gemengekontabilitéit

eID

Prioritéits- an Invaliditéitskaarten