Inneministère // D’Lëtzebuerger Regierung

Kompetenzberäich

De Kompetenzberäich vum Inneministère ass am interne Reglement vun der Regierung festgehalen.

D’Haaptmissioune vum Ministère betreffen déi kommunal Ugeleeënheeten, d'Gemengefinanzen, d'Kommunalplanung an d’städtesch Entwécklung, d'Kontroll vun der Gemengecomptabilitéit, d’zivill Sécherheet, d'bannenzeg Sécherheet, d'Immigratioun an déi international Protektioun.

Weiderliesen

Politesche Congé vu Gewielten op Gemengenniveau

Gemengekontabilitéit

eID

Prioritéits- an Invaliditéitskaarten