Invitatioun op d‘Informatiounsversammlung vum Ministère fir Famill an Integratioun fir d’Gemengen: Offer, Servicer an Instrumenter

Circulaire n° 2023-115

Invitatioun op d‘Informatiounsversammlung vum Ministère fir Famill an Integratioun fir d’Gemengen: Offer, Servicer an Instrumenter

Mots-clés

  • Informatiounsversammlung, Familljen- an Integratiounsministère, Fonds national de Solidarité, Office national d’Inclusion sociale
Année de parution
2023
Auteur
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région
Langue
Luxembourgeois
Nombre de pages
3
Format
A4
Poids
679 Ko

Dernière mise à jour